Horario de atención ao público

DÍA-HORA 

LUNS

MARTES

MÉRCOR.

XOVES

VENRES

09:00-09:55 

Xefatura 

Secretaría

Xefatura 

Secretaría

Xefatura 

Secretaría

Xefatura 

Secretaría

Xefatura 

Secretaría

09:55-10:50 

Secretaría

Secretaría

Secretaría

Dirección

Secretaría Secretaría

10:50-11:45 

Secretaría

Dirección

Secretaría Secretaría

Secretaría

Dirección

Secretaría

Dirección

11:45-12:10

 RECREO

RECREO

RECREO 

 RECREO

RECREO 

12:10-13:05 

Secretaría

Secretaría

Xefatura

Dirección

Secretaría

Secretaría

Dirección

Secretaría

13:05-14:00 

Secretaría

Xefatura

Dirección

Secretaría

Secretaría

Dirección

Secretaría

Secretaría

Dirección

17:00-18:00 

 

Secretaría

Titorías