Alumnado

A distribución do alumnado por aulas é a seguinte:  

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

NENAS

NEN0S

TOTAL

A

13

12

25

B

11

14

25

A

8

14

22

B

10

9

19

C

8

11

19

A

17

7

24

B

12

13

25

TOTAL

79

80

159

  

EDUCACIÓN  PRIMARIA

 

NIVEL

GRUPO

NENAS

NENOS

TOTAL

PRIMEIRO

A

12

12

24

B

12

11

23

SEGUNDO

A

13

12

25

B

11

15

26

TERCEIRO

A

11

10

21

B

7

13

20

CUARTO

A

9

17

26

B

13

12

25

QUINTO

5º 

A

8

12

20

B

11

12

23

SEXTO

A

13

10

21

B

7

15

22

                        TOTAL

127

149

276