Alumnado

A distribución do alumnado por aulas é a seguinte:  

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

NENAS

NEN0S

TOTAL

A

15

9

24

B

11

13

24

A

12

12

24

B

14

9

23

A

12

14

26

B

10

16

26

TOTAL

74

73

147

  

EDUCACIÓN  PRIMARIA

 

NIVEL

GRUPO

NENAS

NENOS

TOTAL

PRIMEIRO

A

14

12

26

B

11

14

25

SEGUNDO

A

9

13

22

B

9

9

18

C

8 10 18

TERCEIRO

A

16

9

25

B

12

13

25

CUARTO

A

10

15

25

B

13

11

24

QUINTO

5º 

A

12

12

24

B

10

14

24

SEXTO

A

11

11

22

B

8

14

22

                        TOTAL

143

157

300