Claustro de profesores

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

A

Dna. Carmen Sánchez Rey

B

Dna. María Jesús Carracedo Goldar

A

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

B

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

A

Dna. María Isabel Novás Ferrín 

B

Dna. María Troitiño Cachafeiro

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

PRIMEIRO

A

Dna. María del Carmen Carbia Fojo

B

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

C

Dna. María Teresa Valcárcel Rodríguez

SEGUNDO

A

Dna. Helena Villar Rosende

B

Dna. Ana María Picado Rodríguez

TERCEIRO

A

Dna. Maria Campos Míguez

B

Dna. Dolores Pérez Troitiño

CUARTO

A

Dna. Inés Baliño Durán

B

Dna. Mª Esther Magariños Pedreira

QUINTO

A

Dna. María Troitiño Goldar

B

Dna. Mª Dolores Carracedo Fandiño

SEXTO

A

Dna. Dolores Fernández Brea

B

Dna. María Montserrat Uzal Puente

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. María Trilla Segura

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

Dna. Rocío Piso Neira

Pedagoxía Terapéutica

Dna. María del Pilar Lestido Parra

Orientación

Dna. María Clavel Garabal Fariña

Audición e Linguaxe

Dna. María Blanco Corral

Apoio infantil

Dna. Mª Lourdes García Méndez

Apoio Infantil

Dna. Mª Carmen Vázquez Barreiro

Relixión