Equipos docentes

Equipos


EQUIPO  TIC 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                  Dna. Mª del Carmen Carbia Fojo

 

TIC

D. José Manuel Reboredo Baños

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

Dna. María Dolores Carracedo Fandiño

D. Jorge Barros Vinseiro

Dna. Mª del Carmen Carbia Fojo

 

EQUIPO  BIBLIOTECA 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 Dna. Belén Rozados Couceiro

 

BIBLIOTECA

Dna. María Isabel Novás Ferrín

Dna. Mª Esther Magariños Pedreira

Dna. Dolores Pérez Troitiño

Dna. María Troitiño Cachafeiro

Dna. Belén Rozados Couceiro

Dna. Cristina Pérez Taboada

Dna. María Trilla Segura

Dna. María Luz Castro Bernárdez

Dna. Dolores Fernández Brea

Dna. Montserrat Uzal Puente

  
Coordinadores


COORDINADORES/AS

EDC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

EDC. PRIMARIA

1º CICLO

D. Jorge Barros Vinseiro

2º CICLO

Dna. Mª Ángeles Goldar Rodríguez

3º CICLO

Dna. Dolores Fernández Brea

ACTIV. EXTRAESCOLARES

Dna. María Blanco Corral

NORMAL. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

TIC

Dna. Mª Carmen Carbia Fojo

BIBLIOTECA

Dna. Belén Rozados Couceiro

ABALAR

D. José Manuel Reboredo Baños

E-DIXGAL

D. José Manuel Reboredo Baños

FORMACIÓN 

D. José Manuel Reboredo Baños

 

Comisións


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. Mª Montserrat Uzal Puente

ORIENTADORA

Dna. María Luz Castro Bernárdez

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Mª Ángeles Goldar Rodríguez

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Dolores Fernández Brea

PROFESORA DE AL

Dna. María Luisa Baamonde Paz

PROFESORA DE PT

Dna. Cristina Pérez Taboada

COORD. NORMAL. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

Dna. Belén Rozados Couceiro

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

D.  Jorge Barros Vinseiro

SECRETARIA DA COMISIÓN

Dna. María Luz Castro Bernárdez

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

XEFA

Dna. María Luz Castro Bernárdez

PROFESORA DE PT

Dna. Cristina Pérez Taboada

PROFESORA DE AL

Dna. María Luisa Baamonde Paz

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. RIMARIA

Dna. Mª Ángeles Goldar Rodríguez

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Dolores Fernández Brea

 

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Primeiro e terceiro martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

EDUC. INFANTIL

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

1º CICLO E. P.

Dna. Carmen Sánchez Rey

2º CICLO E. P.

Dna. Inés Baliño Durán

3º CICLO E. P.

D. Jorge Barros Vinseiro

EQ. DIRECTIVO

D. José Manuel Reboredo Baños

AUDICIÓN E LINGUAXE

Dna. María Luisa Baamonde Paz

OUTROS

Dna. Helena Villar Rosende

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

Dna. Ana María Picado Rodríguez

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona  Constenla

COORDINADOR

Dna. CARMEN SÁNCHEZ REY

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Primeiro e terceiro martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

 

E. INFANTIL E PRIMARIA

Dna. Ángeles Goldar Rodríguez

Dna. Mª Dolores Carracedo Fandiño

Dna. María Troitiño Goldar

Dna. Mª Lourdes García Méndez

Dna. Rebeca López Rey 

Dna. Mª Teresa Valcárcel Rodríguez

Dna. Dolores Pérez Troitiño

Dna. Mª del Carmen Vázquez Barreiro

Dna. María Del Carmen Fernández Fernández

Dna. María Blanco Corral

COORDINADORA

Dna. María Blanco Corral

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO

CARGO

NOME

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. María Montserrat Uzal Puente

TITORA 3º EP

Dna. Mª Ángeles Goldar Rodríguez

TITORA 6º EP

Dna. Dolores Fernández Brea

ORIENTADORA

Dna. Mª Luz Castro Bernárdez