Equipos docentes

Equipos


EQUIPO  TIC 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                  Dna. María Campos Míguez

 

TIC

D. José Manuel Reboredo Baños

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

Dna. María Dolores Carracedo Fandiño

D. Jorge Barros Vinseiro

Dna. Mª del Carmen Carbia Fojo

Dna. María Clavel Garabal Fariña

 

EQUIPO  BIBLIOTECA 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 Dna. María Blanco Corral

 

BIBLIOTECA

Dna. María Isabel Novás Ferrín

Dna. Mª Esther Magariños Pedreira

Dna. Dolores Pérez Troitiño

Dna. María Troitiño Cachafeiro

Dna. Mª del Carmen Fernández Fernández

Dna. Rocío Pizo Neira

Dna. María Trilla Segura

Dna. Montserrat Uzal Puente

  
Coordinadores


COORDINADORES/AS

EDC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

EDC. PRIMARIA

1º CICLO

D. Jorge Barros Vinseiro

2º CICLO

Dna. Mª Esther Magariños Pedreira

3º CICLO

Dna. Dolores Fernández Brea

ACTIV. EXTRAESCOLARES

D. José Manuel Reboredo Baños

DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

TIC

Dna. María Campos Míguez

BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

ABALAR

D. José Manuel Reboredo Baños

E-DIXGAL

D. José Manuel Reboredo Baños

FORMACIÓN 

Dna. Montserrat Uzal Puente

 

Comisións


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. Montserrat Uzal Puente

ORIENTADORA

Dna. Mª del Pilar Lestido Parra

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Mª Esther Magariños Pedreira

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Dolores Fernández Brea

PROFESORA DE AL

Dna. María Clavel Garabal Fariña

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

COORD. DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

D.  Jorge Barros Vinseiro

SECRETARIA DA COMISIÓN

Dna. Maria del Pilar Lestido Parra

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

XEFA

Dna. María del Pilar Lestido Parra

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

PROFESORA DE AL

Dna. María Clavel Garabal Fariña

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. RIMARIA

Dna. Mª Esther Magariños Pedreira

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Dolores Fernández Brea

 

DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Primeiro e terceiro martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

EDUC. INFANTIL

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

1º CICLO E. P.

Dna. Helena Villar Rosende

2º CICLO E. P.

Dna. Inés Baliño Durán

3º CICLO E. P.

D. Jorge Barros Vinseiro

EQ. DIRECTIVO

D. José Manuel Reboredo Baños

AUDICIÓN E LINGUAXE

Dna. María Clavel Garabal Fariña

OUTROS

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona  Constenla

COORDINADOR

Dna. CARMEN SÁNCHEZ REY

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Primeiro e terceiro martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

 

E. INFANTIL E PRIMARIA

Dna. Montserrat Uzal Puente

Dna. Mª Dolores Carracedo Fandiño

Dna. María Troitiño Goldar

Dna. Mª Lourdes García Méndez

Dna. Rebeca López Rey 

Dna. Mª Teresa Valcárcel Rodríguez

Dna. Dolores Pérez Troitiño

Dna. Mª del Carmen Vázquez Barreiro

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Dna. Dolores Fernández Brea

COORDINADOR

D. José Manuel Reboredo Baños

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO

CARGO

NOME

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. María Montserrat Uzal Puente

TITORA 3º EP

Dna. Dolores Pérez Troitiño

TITORA 6º EP

Dna. Dolores Fernández Brea

ORIENTADORA

Dna. María del Pilar Lestido Parra