Equipos docentes

Equipos


EQUIPO  TIC 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 D. Jorge Barros Vinseiro

 

TIC

D. José Manuel Reboredo Baños

Dna. María Trilla Segura

Dna. Mª Montserrat Uzal Puente

Dna. María Clavel Garabal Fariña

 

EQUIPO  BIBLIOTECA 

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Segundo horario persoal

RESPONSABLE:                                                 Dna. María Blanco Corral

 

BIBLIOTECA

Dna. María Isabel Novás Ferrín

Dna. María Balado Souto

Dna. Mª del Carmen Carbia Fojo

Dna. María Troitiño Cachafeiro

Dna. Rocío Piso Neira

Dna. María Jesús Carracedo Goldar

Dna. Montserrat Uzal Puente

Dna. Beatriz Rodríguez Torres

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

  
Coordinadores


COORDINADORES/AS

EDC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

EDC. PRIMARIA

1º CICLO

D. Jorge Barros Vinseiro

2º CICLO

Dna. María Balado Souto

3º CICLO

Dna. Fco. José Domínguez Vázquez

ACTIV. EXTRAESCOLARES

D. José Manuel Reboredo Baños

DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

TIC

D. Jorge Barros Vinseiro

BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

ABALAR/E-DIXGAL

D. José Manuel Reboredo Baños

SECCIÓN BILINGÜE

Dna. María Trilla Segura

FORMACIÓN 

Dna. Montserrat Uzal Puente

DEPORTES

D. Jorge Barros Vinseiro

 

Comisións


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. Montserrat Uzal Puente

ORIENTADORA

Dna. Patricia Sevilla Sampedro

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. María Balado Souto

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Fco. José Domínguez Vázquez

PROFESORA DE AL

Dna. María Clavel Garabal Fariña

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

COORD. DINAMIZ. LINGÜÍSTICA

Dna. Carmen Sánchez Rey

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

Dna. María Blanco Corral

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

D.  Jorge Barros Vinseiro

SECRETARIA DA COMISIÓN

Dna. Patricia Sevilla  Sampedro

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Cuarto martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

XEFA

Dna. Patricia Sevilla Sampedro

PROFESORA DE PT

Dna. Rocío Piso Neira

PROFESORA DE AL

Dna. María Clavel Garabal Fariña

COORD. DE EDUC. INFANTIL

Dna. María Lourdes García Méndez

COORD. 1º CICLO EDUC. PRIMARIA

D. Jorge Barros Vinseiro

COORD. 2º CICLO EDUC. RIMARIA

Dna. María Balado Souto

COORD. 3º CICLO EDUC. PRIMARIA

Dna. Fco. José Domínguez Vázquez

 

DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Primeiro e terceiro martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

EDUC. INFANTIL

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

1º CICLO E. P.

Dna. Helena Villar Rosende

2º CICLO E. P.

Dna. Verónica Pereiras Filloy

3º CICLO E. P.

D. Jorge Barros Vinseiro

EQ. DIRECTIVO

D. José Manuel Reboredo Baños

AUDICIÓN E LINGUAXE

Dna. Ana Mª Picado Rodríguez

OUTROS

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona  Constenla

COORDINADOR

Dna. CARMEN SÁNCHEZ REY

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

CALENDARIO DE REUNIÓNS: Primeiro e terceiro martes de cada mes, de 16:00 a 17:00 h.

 

E. INFANTIL E PRIMARIA

D. Fco. José Domínguez Vázquez

Dna. Mª Dolores Carracedo Fandiño

Dna. María Troitiño Goldar

Dna. Mª Lourdes García Méndez

Dna. Rebeca López Rey 

Dna. Mª Teresa Valcárcel Rodríguez

Dna. Dolores Pérez Troitiño

Dna. Mª del Carmen Vázquez Barreiro

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

COORDINADOR

D. José Manuel Reboredo Baños

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO

CARGO

NOME

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA DE ESTUDIOS

Dna. María Montserrat Uzal Puente

TITORA 3º EP

Dna. Ana Mª Picado Rodríguez

TITORA 6º EP

D. Fco. José Domínguez Vázquez

ORIENTADORA

Dna. Patricia Sevilla Sampedro