Consello Escolar

O Consello Escolar foi renovado parcialmente en decembro de 2014 quedando integrado polos seguintes membros:

CONSELLO   ESCOLAR

REPRESENTANTES

NOMES

 

PAIS/NAIS

Dna. Ana Mª Míguez Mato
Dna. Patricia Iglesias Míguez 
Dna. Balbina Sinde Meier
D. José Manuel Blanco Sanmartín

ANPA

Dna. Raquel Giao Terzado

 

PROFESORADO

D. Jorge Barros Vinseiro 
Dna. Mª Isabel Novás Ferrín 
Dna. María Troitiño Cachafeiro
Dna. María Teresa Valcárcel Rodríguez
Dna. Mª Carmen Carbia Fojo

CONCELLO

Dna. Lucía Seoane Rosende

PERSOAL NON DOCENTE

D. Rafael Cardona Constenla

 

E. DIRECTIVO

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA  EST.

Dna. Montserrat Uzal Puente

SECRETARIA

Dna. Mª Lourdes García Méndez