Consello Escolar

O Consello Escolar foi renovado parcialmente en decembro de 2014 quedando integrado polos seguintes membros:

CONSELLO   ESCOLAR

REPRESENTANTES

NOMES

 

PAIS/NAIS

Dna. Ana Mª Míguez Mato
Dna. Patricia Iglesias Míguez 
Dna. Amalia Lago Durán
D. José Manuel Blanco Sanmartín

ANPA

Dna. José Manuel Garrido Torres

 

PROFESORADO

Dna. Dolores Fernández Brea
Dna. Ana Mª Picado Rodríguez 
Dna. María Troitiño Cachafeiro
Dna. María Teresa Valcárcel Rodríguez
Dna. Rosa Mª Luna Sanmartín

CONCELLO

Dna. Lucía Seoane Rosende

PERSOAL NON DOCENTE

Dna. Montserrat Carracedo Goldar

 

E. DIRECTIVO

PRESIDENTE

D. José Manuel Reboredo Baños

XEFA  EST.

Dna. Montserrat Uzal Puente

SECRETARIA

Dna. Mª Lourdes García Méndez