Días non lectivos 2014/15

DÍAS  FESTIVOS  NON  LECTIVOS
DATA FESTIVIDADE
31 de outubro de 2014 DÍA DO ENSINO
9 de decembro de 2014 LIBRE ELECCIÓN
Do 22 decembro 2014 ao 7 xaneiro 2015 (inclusive) NADAL
16, 17 e 18 de febreiro de 2015 ENTROIDO
Do 30 de marzo ao 6 de abril de 2015 (inclusive) SEMANA SANTA
30 de abri de 2015 LIBRE ELECCIÓN
19 de xuño de 2015 REMATE DO CURSO

http://www.edu.xunta.es/web/calendarioescolar