Admisión 15-16

De acordo coa nota informativa ditada ao abeiro da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo), no seu punto 8 (presentación de documentación para baremar) fixa un prazo para completar a documentación (do 27 de marzo ao 7 de abril).

Xuntamos arquivo en PDF coa relación de alumnos/as e a documentación requirida a cada un deles.

Prema aquí