Lista definitiva de admisión 2015/16

   Na reunión do Consello Escolar do Ceip de Figueiroa celebrada o día 12 de maio de 2015, por unanimidade dos presentes, aprobouse a baremación definitiva ao proceso de admisión para o curso escolar 2015/16 ao non presentarse ningunha reclamación á baremación provisional.  

   Contra esta resolución definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.

    As listas figuran no taboleiro oficial do centro

4º EDUCACIÓN INFANTIL

Letras extraídas en sorteo público para o desempate:HE para o primeiro apelido e WI para o segundo apelido.

  Nº   Apelidos e nome

Puntuación 

TOTAL

 ADMITIDOS
1 IGLESIAS PALLAS, PAULA                              17 SI
2 PÉREZ MARTÍNEZ, LÍA 17 SI
3 GESTOSO ABOY, MARTÍN 17 SI
4 IGLESIAS SÁNCHEZ, CARME VALENTINA 17 SI
5 SEOANE GÓMEZ, JESÚS 16 SI
6 TATO MATALOBOS, HUGO 16 SI
7 CANABAL DE LA FUENTE, CARLA 16 SI
8 DURÁN IGLESIAS, MARTÍN 16 SI
9 GORÍS SANMARTÍN, NOROA 15 SI
10 RIBADAVIA FERRO, LAURA 15 SI
11 PEREIRA REY, RAFA 14 SI
12 DOCAMPO COPETTE, ELISABET 14 SI
13 DOCAMPO MAGARIÑOS, MARA 14 SI
14 DURO FERNÁNDEZ, DANIEL 14 SI
15 MOSQUERA FERNÁNDEZ, ALEX 14 SI
16 ÁLVAREZ FONTENLA, ÁLVARO 13 SI
17 RODRÍGUEZ GAMALLO, IKER 13 SI
18 ALLER MATALOBOS, XIÁN 12 SI
19 LATA MARTÍNEZ, FRANCISCO 11 SI
20 ESTÉVEZ ROSENDE, LEO 11 SI
21 BUELA BUGALLO, XABIER 11 SI
22 EIRAS ALONSO, IGNACIO 10 SI
23 VICENTE SÁNCHEZ, INDIA 9 SI
24 FRAÍZ RODRÍGUEZ, ADIANA 9 SI
25 MARIÑAS FERNÁNDEZ, AINHOA 8 SI
26 REY COSTAS, CINTIA 8 SI
27 CERVELA MUÍÑOS, DANIELLA 8 SI
28 CODESIDO LAMAZARES, MINIA 8 SI
29 MARTÍNEZ ZAMAR, PABLO 7 SI
30 CARBIA IGLESIAS, CANDELA 7 SI
31 CIMADEVILA LÓPEZ, PABLO 7 SI
32 FERNÁNDEZ CORREGIDOR, MARIO 7 SI
33 GARCÍA MÍGUEZ, LARA 7 SI
34 MARTÍNEZ BARBEITO, VITOR 6 SI
35 MATALOBOS BLANCO, ALEIXO 6 SI
36 MATO ROSENDE, DARÍO 6 SI
37 PAZOS BARRANCÚA, NICOLÁS 6 SI
38 ALLER OTERO, XENXO 6 SI
39 BERGUEIRO MEJUTO, PAULA 6 SI
40 GÁLVEZ REGENJO, CATALINA 6 SI
41 PORTO GÓMEZ, MANUELA 6 SI
42 BALBOA GONZÁLEZ, VEGA 6 SI
43 AGRA MARTÍNEZ LYDIA 5 SI
44 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, VALENTINA 5 SI
45 GONZALEZ LAGO, ALMA 4 SI
46 CARBIA FIGUEIRAS, XIÁN 4 SI
47 MARQUE CARBALLO, MATEO 3 SI
48 VILELA CARRACEDO, IAGO 3 SI
49 CARRIL MAGARIÑOS, DANIELA 3 SI
50 FERNÁNDEZ BASCUAS, BRAIS 3 SI
51 SILVA EIRAS, RUBÉN 3 NON

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

   Nº             Apelidos e nome                                    TOTAL     ADMITIDOS
1 TOUCEDA SOUTO, MARÍA ISABEL 0 SI

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

   Nº             Apelidos e nome                                    TOTAL     ADMITIDOS
1 BOTANA GAÑETE, HUGO 0 SI