Libros de texto 2015/16

AXUDAS DE LIBROS CURSO ESCOLAR 2015/16

 • Ensinanzas e cursos aos que afecta: 1º, 2º e 4º de E. Primaria ou E. Especial.
 • Normativa: Orde do 22 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño).
 • Prazo solicitude: ata o 30 de xuño de 2015.
 • Solicitudes: recoller na secretaría do centro ou na páxina web.
 • Requisitos:
  • Estar matriculado en 1º, 2º e 4º de educación primaria.
  • Ter devoltos os libros de texto adquirido coas axudas do curso 2014/15 (antes do 19 de xuño).


FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2015/16

 • Ensinanzas e cursos aos que afecta: 3º E. Primaria.
 • Normativa: Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño).
 • Requisitos:
  • Estar matriculado en 3º de E. Primaria.
  • Ter devoltos os libros de texto adquirido coas axudas do curso 2014/15 (antes do 19 de xuño.)


DEVOLUCIÓN DOS LIBROS ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2014/15

A) Obriga de devolver: Todo o alumnado beneficiario das axudas no curso 2014/15 (antes do 19 de xuño). Agás:

 • Alumnado de 1º e 2º de E. Primaria.
 • Alumnado de educación especial cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

B) Libros a devolver: Os libros que se deberán devolver son todos os adquiridos con cargo ao vale do curso 2014/15 e deben estar en bo estado de conservación.

C) Consecuencias da falta de devolución: A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información das devolucións na aplicación axudaslibros, a Consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non constedevolución dos libros adquiridos con cargo ao vale.