Plan de Adaptación E. Infantil (3 anos)

O vindeiro luns día 7 de setembro terá lugar, ás 19:00 h, a reunión do equipo directivo e as titoras de 4ª de Educación Infantil cos pais/nais/titores/as legais dos alumnos/as que inician o seu proceso educativo no Ceip de Figueiroa durante este curso escolar 2015/16.

No sorteo feito no día de onte no Claustro de Profesores, sairon as seguintes letras :

Grupo A: EF

Grupo B: SM