Días non lectivos 2015/16

DÍAS FESTIVOS NON LECTIVOS
DATA FESTIVIDADE
30 de outubro de 2015 DÍA DO ENSINO
7 de decembro de 2015 LIBRE ELECCIÓN
Do 21 decembro 2015 ao 6 xaneiro 2016 (inclusive) NADAL
8, 9 e 10 de febreiro de 2016 ENTROIDO
Do 21 ao 28 de marzo de 2016 (inclusive) SEMANA SANTA
16 de maio de 2016 LIBRE ELECCIÓN

 http://www.edu.xunta.es/web/calendarioescolar